«Информатика және математика» кафедрасы
«Информатика және математика» кафедрасы 2002 – 2003 оқу жылында құрылды. т.ғ.к., доцент А.Н.Жидебаева 2005 – 2017 жылдар аралығында кафедра меңгерушісі қызметінде жұмыс жүргізген. 2017 – 2018 оқу жылында кафедраны магистр, аға оқытушы Т.Т.Заурбеков басқарды. Қазіргі таңда «Информатика және математика» кафедрасы меңгерушісі қызметін т.ғ.к., доцент А.Н.Жидебаева атқарып келеді. Кафедрада 32 профессор – оқытушылар қызмет атқарады. Оның 2 – ғылым докторы, 11 – ғылым кандидаты, 2 – Phd, 10 – аға оқытушы, 2 – магистр, 5 – оқытушы, 1 – лаборант.
Кафедраның тәрбие жұмыстары
Кафедрада ұйымдастырушылық, азаматтық - патриоттық тәрбие, құқықтық тәрбие, этникааралық келісім, діни толеранттылықты дамыту бойынша, рухани – адамгершілік тәрбие, жастар бастамасы мен шығармашылығы бойынша, спорттық - сауықтыру, кәсіби тәрбиелеуге бағытталған, жетім, жартылай жетім, көпбалалы отбасынан шыққан студенттермен қайырымдылық тәрбие бағыттарында тәрбиелік іс – шаралар жүргізіледі.

Преподаватели кафедры
Кандидат технических наук, и.о.доцента, Заведующая кафедры «Информатика и математика»


Доктор физико-математических наук, профессор,
к. п. н., старший преподаватель
Магистр естественных наук, старший преподаватель.
Магистр, старший преподаватель.
Магистр, старший преподаватель.
Магистр прикладной математики, старший преподаватель.
Магистр , старший преподаватель.
Магистр, старший преподаватель.
Магистр, старший преподаватель.
Магистр технических наук, преподаватель.
магистр, преподаватель
Ғылыми-зерттеу жұмыстары
Кәсіби салада білімдерін арттыру және байытуды қалайтын талантты студенттерді қолдау арқылы Түркістан обдысында білім мен ғылымның дамуына үлес қосу; оларды оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа түрлеріне тарту; жастарды ғылыми зерттеулердің инновациялық идеясын қалыптастыруға ынталандыру және оның нәтижелеріне қол жеткізу; үздік ғылыми және білім беру тәжірибелерін кең тарату мақсатында SILKWAY Халықаралық университетінің студенттері мен жас ғалымдары арасында SILKWAY Халықаралық университеті мамандықтары бойынша Б.С.Юнусов атындағы білім гранты байқауы болып өтті. Байқау нәтижесі бойынша «Информатика және математика» кафедрасынан 3 студент Б.С.Юнусов атындағы білім грантына ие болды. Атап айтсақ:
Информатика және математика кафедрасының әлеуметтік-тәрбие жұмыстары
Тәрбие - қоғамның негізгі қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты, жүйелі қалыптастыру процесі, аға ұрпақтың тәжірибесін кейінгі буынға меңгертіп, олардың сана-сезімін, жағымды мінез-құлқын дамытушы. Тәрбие материалдық игіліктерді өндіруге қабілетті, іскер адамдарды дайындауға бағытталуы қажет. Басты өндіруші күш - жеке тұлға. Адам жүйелі түрде күрделі қатынастарға араласып, қоғамдағы қалыптасқан идеяны, саяси және моральдық көзқарастарды, сенімдерді қоғамдағы адамдардың өмір сүру тәртібін меңгереді.
Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде студенттерге білім беру мен тәрбиені ұйымдастырудың нақтылы мәселелері мен әдістерін қарастырып отырады.
Тәлімгерлер студент жастарға берілетін білім, іскерлік, дағдыны, тәрбиелейтін сезімді біліп, жоспарлы, мақсатты тәрбие жұмысын жүргізеді.
Тәрбие процесінің мәні - жастарды ұжым және қоғаммен қатынастарының жүйесін құру, педагогикалық жағдайлардың, тәрбиелік әсерлердің нәтижесін талдау, жоспарлау жұмысын реттеу; Тәрбие процесінің жобасын құру және жүзеге асыру; тәрбиелік ықпалдарды реттеу және оларға түзетулер енгізу; қорытынды, есепке алу және бақылау.
Университетте тәрбие жұмыстары төмендегі жоспар бойынша жүргізіледі:
Информатика және математика кафедрасының кәсіби практикасы
Өндірістік тәжірибе мектепке дейінгі мекемелерде, жалпы білім беретін мектептерде, интернаттарда, гимназияларда, лицейлерде, спорт мектептерінде, колледждерде және педагогикалық мамандықтар бойынша басқа да білім беру және мамандандырылған мекемелерде теориялық білімді іске асыруға және практикалық дағдыларды және дағдыларды жетілдіруге бағытталған.
Тәжірибелік бағдарламаларды қалыптастыруда олардың ұйымдастырылуы корпоративтік серіктестер мен жұмыс берушілерге маңызды рөл атқарады. Тәжірибе бағдарламалары практиканың мақсаттарын, мақсаттарын, қалыптасқан құзыреттілігін, практиканың негізгі мазмұнын және есеп беру құжаттамасына қойылатын талаптарды, бағалау критерийлерін көрсетеді. Тәжірибенің негіздері мекемелермен, ұйымдармен және кәсіпорындармен жасалған келісімдерге сәйкес айқындалады.
Оқу іс-тәжірибесінің мақсаты келесілер болып табылады: студенттердің алғашқы кәсіптік білім алуы, білімдерін бекіту, бастапқы теориялық алған білімдерін оқу процесінде дамыту және жетілдіру, 1 және 2 курстарында мамандығы бойынша кәсіптік дағды мен білікті игеру. Оқу практикасының 2 кредиті бір апта ішінде игерілуде.
Өндірістік іс-тәжірибесінің мақсаты болып табылады: студенттердің теориялық білімін тереңдету және бекіту, тұрақты кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, берілген тапсырмаларды өз бетінше және сапалы орындауға және ақылға қонымды шешімдер қабылдауға қабілеттілігін қалыптастыру, дипломдық жұмысын дайындау және жазу үшін эмпирикалық материалды жинау, кәсіби қызметке ынталандыруды күшейту. Сонымен қатар практикалық дағдыларды меңгеру, кәсіптік білім беру сапасын жоғарылату, өткен пәндер бойынша алған білімдерін шоғырландыру, жалпы орта білім беретін мектептерде жұмыс тәжірибесін алу. Өндірістік практиканы өту үшін 10 апта ішінде игерілген 4 кредит беріледі.
Дипломалды практиканың мақсаты – ғылыми-зерттеу жұмыс дағдыларын жетілдіру, және оның нәтижелерін ресімдеу, қалыптастыру; дағдыларды орындау, оқу-ғылыми шығармалар біліктілік сипаттағы материалдарын дайындау; дипломдық жұмыс. 5 апта ішінде 2 кредит дипломалды іс-тәжірибе игеріледі.

Марапаттар мен жетістіктер
Халықаралық байланыстары
Кафедраның ПОҚ құрамы және студенттері төменде көрсетілген ЖООда өз кәсіби біліктіліктерін және академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойыынша білімін жетілдіруі мүмкін.
  1. Франциска Скорина атындағы Гомель Мемлекеттік университеті
  2. Тамбов мемлекеттік техникалық университеті
  3. Баку Еуразиялық университеті
  4. Барселона университеті
  5. Университет Путра Малайзия
  6. Ресейлік Халықтар достығы университеті
  7. Мирзо Улугбек атындағы Өзбекстан ұлттық университеті
  8. Тула мемлекеттік педагогикалық университеті
  9. Тәжік педагогикалық институты
Кафедра ПОҚ құрамы Путра Малайзия университетінің профессоры, PhD докторы Мұхамед Бин Османның «Сымсыз LAN 802.11 сымсыз: мәселелері мен шешімдері» тақырыбында өткізген семинарға қатысты.

Халықаралық байланыстары
Список студентов, прошедших обучение в Казахстане и за рубежом кафедры «Информатика и математика» по программе «Академическая мобильность»
1 Артикулова Умида Толкиновна 6В01504 Математика , 2курс, гр109-91, Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова
2 Тағайхан Аяжан Ерғалиқызы 6В01504 Математика, 2курс, гр109-91 Университет Сырдария
3 Ибрагимова Шахноза Олимжон кизи 6В06101 Ақпараттық технологиялар және программалау , 2 курс 157-92, Ташкентский университет информационных технологий имени Ал-Хоразмий
4 Ибрагимов Улугбек Алимжанович, 6В06101 Ақпараттық технологиялар және программалау, Ташкентский университет информационных технологий имени Ал-Хоразмий
«Информатика және математика» кафедрасының жұмыспен қамту бөлімі жоспары бойынша орындалған іс-шаралары

Оқу орнымызда Жұмыс берушілермен қарым қатынасты нығайту мақсатында іс-шаралар, семинарлар жүргізіліп тұрады. 2020 жылдың Акпан айында Шымкент қаласының №2 мамандандырылған үш тілде оқытатын мектеп-интернаты директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Н.Қарымбаеваның «Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқытудыға кретрериалды бағалау» тақырыбында семинар болып өтті. Семинарға Информатика және математика кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы қатысып, тәжірибе алмасты.

silkway университеті
Бейнесабақтар
Гульзат Сабырханова
Жанат Далихан
Айгерім Тоқтарова Бастарбекқызы
Ордабек Асылтаң Сағиұлы
Жаңалықтар
Цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрі, Багин Мусдин, Шымкент қаласы әкімінің орынбасары, Сәттібаев Айбек Берікұлы, цифрландыру активтері бөлімінің бастығы Маратұлы Абдраханов кездесті
Информатика және математика кафедрасының - әлеуметтік-тәрбие жұмыстары
ӨҢІРЛІК ПӘН ОЛИМПИАДАСЫ ӨТТІ
Түркістан облысы, Жетісай ауданының адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты Қ.Дәрімбаев атындағы №41 мектебінде ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына, аталмыш мектептің 80 жылдық мерейтойына орай SILKWAY халықаралық университетімен бірлесе отырып 9-11 сынып оқушылары арасында математика және информатика пәндері бойынша өңірлік пән олимпиадасы өтті.

Олимпиада қорытындысы бойынша жүлделі І орынды иеленген Қ.Дәрімбаев атындағы №41 жалпы орта мектебінің 11-сынып оқушысы Ж.Нұржанқызына SILKWAY халықаралық университетінің гранты табысталды. Және де 9-сынып оқушысы А.Әшімхан, №44 «Жаңа дала» мектебінің 11-сынып оқушысы Д.Өмірзақ жүлделі ІІ орынды өзара бөлісті.

«Жаңа дала» мектебінің 10-сынып оқушысы А.Меделхан, №43 «Қызыл таң» мектебінің 10-сынып оқушысы Э.Камал, №41 мектебінің 10-сынып оқушысы А.Әшім жүлделі ІІІ орынды иеленді.

Оқушылардың барлығына естелік сыйлықтар табысталды.
Әр пән бойынша жоғары нәтиже көрсеткен оқушылардың ұстаздарына Алғыс хат табысталды.
Университет негізін қалаушы профессор Б.С.Юнусовты еске алуға арналған спартакиада жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті.
Университет негізін қалаушы профессор Бахтияр Сайдұлы Юнусовты еске алуға арналған SILKWAY халықаралық университетінің оқытушы-профессорлар құрамы мен әкімшілік қызметкерлері арасындағы дәстүрлі «СПАРТАКИАДАСЫ» жарыстарының қорытындысы бойынша:
1. Волейбол жарысы бойынша:
«Педагогикалық» факультеті ІІ-орынды иеленді;
2. Үстел теннисі жарысы (ерлер арасында) бойынша:
«Педагогикалық» факультеті ІІ-орынды иеленді;
3. Үстел теннисі жарысы (қыздар арасында) бойынша:
«Педагогикалық» факультеті ІІІ-орынды иеленді;
Қорытынды командалық орындар бойынша «Педагогикалық» факультеті ІІ-орынды иеленіп, бағалы сыйлықтармен марапатталды.
Спартакиадаға белсенділік танытып қатысқан әріптестерімізді шың жүректен ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!!!
Made on
Tilda