Оқу ісі бөлімі
Академиялық мәселелер жөніндегі департамент - «Silkway» Халықаралық Университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады

Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің басты мақсаты: оқу үдерісін, оқу-әдістемелік жұмыстарды сапа кепілдігі мен университет стратегиясына сәйкес жоспарлау, ұйымдастыру, басқару, бақылау және жетілдіру бойынша іс-шараларды университет деңгейінде үйлестіру және ұйымдастыру.
  Функциялары:
  университеттің академиялық саясатын қалыптастыру;
  білім беру үдерісін жақсартуға бағытталған ішкі нормативті-нұсқаулық құжаттарды әзірлеу;
  оқу үдерісін ұзақ мерзімді және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру;
  білім беру бағдарламаларын әзірлеу, бақылау және басқару;
  университеттің, факультеттің және кафедралардың оқу-әдістемелік жұмысын ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау;
  кредиттік оқыту технологиясы негізінде оқу процесін ұйымдастыру және басқару;
  • оқу жүктемесін есептеу, профессорлық-оқытушылар құрамы мен кафедралар мен университет үшін оқу орындарының штат кестесінің жобасын әзірлеу;
  • ағымдағы, аралық және қорытынды бақылауды ұйымдастыру және жүргізу;
  • студенттердің білімін бағалауды бақылау;
  • студенттер контингентінің қозғалысын есепке алу және бақылау;
  • озық педагогикалық тәжірибені қорыту және тарату, университет деңгейіне заманауи білім беру технологияларын енгізу;
  • студенттердің кәсіби практикасын ұйымдастыру және бақылау.
  Бөлімшенің құрылымы:
  • Оқу-әдістемелік басқару
  • Студенттердің фронт-офисі
   Made on
   Tilda